POLÍTICA DE PRIVACITAT D'I AM ID SOLUTIONS

  1. Cada vegada que utilitza aquesta Web estarà sota l'aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment, havent de revisar el text corresponent  per comprovar que hi està d'acord.
  2. Les dades personals que ens aporta seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat d'I AM ID SOLUTIONS,  S.L. les finalitats del qual són:

2.2   Atendre les sol·licituts que ens plantegi;

2.3   Proporcionar-li informació relativa als productes d'I AM ID SOLUTIONS, S.L., incloent, en relació a aquests productes, l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com SMS) així com a través de la realització de trucades telefòniques.

  1. I AM ID SOLUTIONS, S.L., amb domicili social a Barcelona, Passatge Josep Llovera, número 5, àtic segona, com a responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal i a garantir l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició, mitjançant carta dirigida a la direcció anteriorment indicada a l'atenció de "Funció LOPD" o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@ImYourID.com, en ambdós casos facilitant una fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o altre document vàlid que l'identifiqui. En el cas que decidís exercir aquests drets i que com a part de les dades personals que ens hagués facilitat consti el correu electrònic, li agrairíem que en la citada comunicació es fes constar específicament aquesta circumstància indicant la dirección de correu electrònic respecte de la que s'exerceixen els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.